Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές τις 7ης Νοεμβρίου 2010, με θέματα την εκλογή προεδρείου και τη συγκρότηση των επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής.

Αναφορικά με το προεδρείο, εκλέχθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία οι κάτωθι:


Πρόεδρος: Τσιώλης Δημήτριος του Ηλία
Αντιπρόεδρος: Τόλης Γεώργιος
Γραμματέας: Χαλιμούρδας Δημήτριος του Νικολάου

Στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής προεδρεύει ο Δήμαρχος. Αναλυτικά, τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι:
Επιτροπή Οικονομικών
Τακτικά Μέλη
Κακός Θωμάς του Νέστορα
Κοφίνη Αναστασία του Δημητρίου
Παπαδήμος Παναγιώτης του Αργυρίου
Φουρλίγκα Κλεάνθη του Κωνσταντίνου
Κατσιφός Ευάγγελος του Αθανασίου
Τελώνης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα
Αναπληρωματικά Μέλη
Βούρτσας Δημήτριος του Γεωργίου
Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου
Φούκας Νικόλαος του Λάμπρου
Γεωργίου Νικόλαος
Κατσιάδας Θεόδωρος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη
Διώτη Όλγα του Νικολάου
Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου
Σβερώνης Ταξιάρχης του Λάμπρου
Φεγγούλη Βασιλική του Ευαγγέλου
Μάκκας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
Γκορόγιας Παναγιώτης του Ιωάννη
Αναπληρωματικά Μέλη
Βούρτσας Δημήτριος του Γεωργίου
Κοφίνη Αναστασία του Δημητρίου
Κακός Θωμάς του Νέστορα
Παπαθανάσης Απόστολος του Ευστρατίου
Τσιάμης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Τέσσερις νέους Αντιδημάρχους όρισε ο Δημήτρης Τάτσης στο Δήμο Αγράφων, για το διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2013.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι Θύμιος Μιχόπουλος, Χρήστος Δημητρόπουλος, Δημήτρης Βελαέτης και Θανάσης Μπακούσης, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αρμοδιότητες του κάθε αντιδημάρχου.  Ο δήμαρχος κ. Τάτσης ενδέχεται να προβεί στον ορισμό και 5ου Αντιδημάρχου, πιθανότατα του Νίκου Φούκα.


ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στο κτήριο του Δημαρχείου Φραγκίστας θα στεγαστούν οι δύο από τις βασικέςυπηρεσίες του νέου Δήμου Αγράφων, η Τεχνική και η Οικονομική Υπηρεσία.Στην έδρα του Δήμου Ασπροποτάμου, στο Ραπτόπουλο θα λειτουργήσει ηΤαμειακή Υπηρεσία, ενώ στην Παλαιοκατούνα και πιθανότατα στη θέση«Αμπάρες» θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα του Δήμου και το γραφείο κινήσεως. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει στην έδρα του Δήμου το ΓραφείοΑγροτών, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Δασαρχείου. Οι υπάλληλοι μέχρι στιγμής θα παραμένουν στις έδρες των δήμων, ενώ τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν.

ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

(Πληθυσμός 13604): Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 3.617 ευρώ. Οι αντιδήμαρχοι Καρπενησίου θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.808 ευρώ ο καθένας, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.446 ευρώ.

ΜΕΧΡΙ 400 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέχρι 400 ευρώ το μήνα, ως μέγιστο ύψος για έξοδα κίνησης, ορίζει για τον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, τον πρόεδρο συμβουλίου τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης. Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι η δαπάνη για τα έξοδα κίνησης δεν βαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του κάθε δήμου ξεχωριστά . Η συνολική δαπάνη για τα έξοδα κίνησης των συμβούλων όλης της χώρας εκτιμάται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα ανέρχεται σε 25.600.000 ευρώ περίπου ετησίως, και θα είναι μειωμένη κατά 4.140.000 ευρώ περίπου, σε σχέση με την υφιστάμενη ετήσια δαπάνη για την καταβολή αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης σε προέδρους και μέλη συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και τοπικών συμβουλίων ΟΤΑ.


Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αναφέρει:

1. Καθορίζουμε τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
– Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 0 έως 10.000 μέτρα, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 300 ευρώ.
– Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 10.001 έως 20.000 μέτρα, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 350 ευρώ.
– Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 20.001 και άνω, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 400 ευρώ.
2. Τα έξοδα κίνησης της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2685/1999, περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011».

(από τον Ευρυτανικό Παλμό)