Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Δήμος του Καρπενησίου, με στόχο τη διατήρηση των άρρηκτων δεσμών του με τους απανταχού Ευρυτάνες και πρωτίστως με τους νέους που έλκουν την καταγωγή τους από τον τόπο μας και με σκοπό τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του τόπου μας διατυπώνοντας τις απόψεις τους και θέτοντας τους προβληματισμούς τους, προτίθεται να οργανώσει το 1ο διεθνές συνέδριο νέων Ευρυτάνων από 30 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής τα αναλαμβάνει ο δήμος.

Οι νέοι πρέπει να είναι έως 35 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ευαγγελία Σοφρώνη (τηλ: 2237350043 και 6972555626 και e-mail: evangeliasofroni@gmail.com)